Látogatási rend

LÁTOGATÁSI REND – THERMALPARK DS

A látogató a Tehermalpark területére történő belépéskor köteles megismerni jelen látogatási rend tartalmát, ill. betartani az ott feltüntetett rendelkezéseket. 

Minden egyes aktuális utasítás a Thermalparkban tárgyi látogatási rendben feltüntetett általános irányelveken alapul.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. A belépőjegy, ill. bérlet megvásárlásával a látogató kinyilatkozza, miszerint feltétel nélkül beleegyezik jelen látogatási rendbe. A Dunaszerdahelyi /Dunajská Streda/ Thermalpark (a továbbiakban mint “Thermalpark”) szolgáltatásainak igénybevétele kizárólag a látogatási rend betartása mellett lehetséges. Ha a látogató nem tartja be, ill. megsérti a látogatási rend rendelkezéseit, a Thermalpark vezetősége, ill. a személyzet megtagadhatja a szolgáltatást, ill. kizárhatja a látogatót a Thermalpark területéről.
 2. A belépés, ill. a Thermlapark által nyújtott szolgáltatások igénybevétele érkezési sorrendben történik. Kivételt képezhetnek az előre bejelentett csoportok, ill. a Thermalpark szerződéses partnerei.
 3. A Thermalparkba történő belépéskor minden látogató kap egy mágneses chippel ellátott karkötőt, mely lehetővé teszi a Thermalparkba való be-, ill. kilépést az erre szolgáló beléptetőkön keresztül. A látogató az ott-tartózkodás során a mágneses chippel ellátott karkötőt végig látható helyen köteles viselni, ill. a Thermalpark alkalmazottjának felszólításra haladéktalanul köteles azt bemutatni.  Ha a látogató az aktív mágneses chippel ellátott karkötő, és/vagy a megvásárolt belépőjegyet nem tudja felmutatni, az a Thermalpark területén való jogtalan ott-tartózkodásnak minősül, ill. a II.5 értelmében pénzbírság kiszabását vonja  maga után. A mágneses chippel ellátott csuklópánt elvesztése esetén a látogató díjfizetésre köteles 10,- EUR összegben.
 4. A mágneses chippel ellátott karkötő segítségével nyithatóak az öltőzőszekrények is, melyek használata benne foglaltatik a belépti díj árában. Az öltőzőszekrényt a látogatók maguk foglalhatják el a szekrénysorok oldalán elhelyezett leolvasó segítségével való kikereséssel, mégpedig a mágneses chippel ellátott karkötőnek a számlázóhoz történő érintésével. Ha az adott szakaszon nincs szabad öltözőszekrény, a látogató keres egy másik leolvasót egy következő szakaszon. Az egyes szakaszok szín, forma, ill. szám alapján is elválasztásra kerültek. Az öltözőszekrények a főépület földszintjén (101-588), a főépület alagsorában (701-926), ill. a terület hátsó részében, a mosdók mellett találhatóak (1001-1124 és 1201-1365), ezek viszont csupán a nyári szezon során működnek.
 5. Az öltőzőszekrények száma korlátozott, magas látogatottság esetén a Thermalpark nem garantálja, hogy minden látogató öltözőszekrényhez jut. Abban az esetben, ha a látogató kapacitási okok miatt nem jut öltözőszekrényhez, nem jogosult kedvezményre a belépőjegy árából, sem pedig egyéb kiváltságra.
 6. A látogató a távozást megelőzően köteles a karkötőt a kiléptetők előtt elhelyezett, erre szolgáló gyűjtők egyikébe elhelyezni, vagy a Thermalpark pénztárában leadni.  A határidő túllépése esetén a gyűjtőbe a karkötő nem helyezhető el, ilyen esetben a pénztári személyzethez kell fordulni.
 7. Ha a Thermalpark elérte maximális befogadóképességét, az üzemeltető további látogatók számára a belépést nem engedélyezheti.
 8. 60 perccel a Thermalpark nyitvatartási idejének lejárta előtt a látogatók számára tilos a belépés.
 9. A fürdő területére való belépés, ill. a szolgáltatások igénybevétele a látogató saját felelősségére történik.
 10. A Thermalpark üzemeltetője nem vállal felelősséget készpénz, személyes tárgyak, ruhadarabok elvesztéséért/eltűnéséért, ebből az okból nem javasolt a látogatók számára a Thermalpark területére értékes tárgyak, nagyobb pénzösszeg behozatala. 
 11. Azok a talált tárgyak, melyek értékkel bírnak (pénztárcák, mobiltelefon, kulcs, gyűrű, karóra és egyéb), valamint dokumentumok (személyazonossági igazolvány, útlevél) 24 óra letelte után továbbítva lesznek Dunaszerdahely városának helyhatóságára.
 12. Apró tárgyakat 30 munkanapig tároljuk. Átvenni csak előzetes megegyezés alapján lehetséges.
 13. Törölközőket, fürdőruhákat és egyéb ruhadarabokat Thermalpark higiéniai előírások végett a megtalálás időpontjától számítva csak 1 hétig tárolja.
 14. A Thermalpark üzemeltetője nem vállal felelősséget az öltözőszekrényekben elhelyezett tárgyakért, mivel az elhelyezés időpontjában nincs lehetősége az ott elhelyezett tárgyak jegyzékének, értékének és mennyiségének megállapítására. Kulcs, készpénz, ill. egyéb értékek/értéktárgyak elhelyezésére a pénztárban található széfek szolgálnak.
 15. A Thermalparkot, ill. annak egyes részeit és berendezéseit megszabott időszakra esetleg fenntartják iskolák, közösségi vagy sport-szervezetek számára egyes társasági, ill.egyéb rendezvények lebonyolítása miatt. A fenti időtartam alatt a kijelölt helyen a nyilvánosság számára a fürdési lehetőség korlátozott, ill. tiltott lehet (az esemény szervezőjének utasításai alapján, mely az esemény folyamán kifüggesztésre került).  A hasonló rendezvények megvalósításával kapcsolatos esetleges korlátozás, zaj, ill. kellemetlenségek nem indokolják a látogató részleges, ill. teljes kártalanítását.
 16. Az egyes medencék, látványosságok és szolgáltatást nyújtó helyek elérhetősége az időjárás miatt, ill. műszaki okok végett korlátozott lehet, mely nem indokolja a látogató részleges, ill. teljes kártalanítását.
 17. A látogatók kötelesek a Thermalpark berendezését, a kölcsönvett tárgyakat megfelelő gondossággal kezelni. Azon látogatóval szemben, aki a Thermalpark üzemeltetőjének vagyonán szándékosan, vagy gondatlanságból kárt okoz, ill. megkárosítja a Thermalpark üzemeltetőjét annak tulajdonában lévő dolgok/tárgyak eltulajdonításával, rongálásával, a Thermalpark üzemeltetője jogosult kártérítést kérni, ill. bíróság útján kártérítési igénnyel élni.
 18. A látogatók teljes kártérítéssel tartoznak a Thermalpark üzemeltetője felé a medence/medencék vizének beszennyezése miatt, miközben a kár összegét a medence vizének cseréje, ill. tisztítása teszi ki, az üzemeltető számításai alapján.
 19. Látás-, hallás-, ill. mozgássérült látogatók számára a látogatás csak állandó kíséret mellett engedélyezett.
 20. 12 éven aluli gyermekek a Thermalpark területére csak 18 évnél idősebb személy kísérete mellett léphetnek be. 12 éven aluli gyermekek számára a szolgáltatások igénybevétele csak a szülő, ill. a kíséretében lévő személy kizárólagos felelősségére lehetséges (elsősorban a megencék, ill. csúszdák esetében).
 21. A csúszdákat a vendégek csak saját felelősségre vehetik igénybe!
 22. Az idelátogató vendég köteles a csúszda használatának az előírásait betartani, mint minden egyéb a termálfürdő területén feltüntetett értesítést és utasítást.
 23. A gyermekmedencébe való belépés csak 100 cm. testmagasság alatti gyermekek számára engedélyezett. Felnőtt személyek számára tilos a gyermekmedencében tartózkodni, ill. lábat áztatni.
 24. A Rotundába történő belépés csak 6 éven felüli gyermekek számára engedélyezett. A termálvizes medencében való tartózkodás maximálisan javasolt időtartama 20 perc.
 25. A gyermekekből álló csoport vezetője felel a látogatási rendbe foglalt rendelkezések betartásáért, ill. a Thermalpark területén teljes felelősséggel tartozik a rábízott gyermekek életének védelméért, az esetleges balesetért/sérülésekért, ill. a csoport vagyonán keletkezett kárért. 
 26. A látogatók a Thermalpark területén kötelesek a kiépített járdák, lépcsők, rámpák használatára. A látogatók tevékenységeik során kötelesek fokozott figyelmet fordítani a balesetek megelőzésére, elsősorban a csúszásveszélyre, valamint félrelépés, alsó végtag rándulásos sérülése, rovarcsípés, stb. veszélyének elkerülésére.
 27. Gondatlan odafigyelés vagy a látogatási szabályzat nem betartása következtében keletkezett sérülésekért és horzsolásokért az üzemeltető nem vállalja a felelősséget.
 28. Minden látogató a medence használata előtt köteles lezuhanyozni!
 29. A pihenésre, napozásra kijelölt területeket/helyeket a látogatók szabadon használhatják.
 30. A látogatók kötelesek betartani a Thermalpark üzemeltetőjének, ill. a biztonsági szolgálat tagjainak utasításait. A Thermalpark területén a felelős ügyeletes (igazgató, helyettes, úszómester, biztonsági szolgálat munkatársa) jogosult személynek minősül, ebből kifolyólag megfelelő tekintély illeti meg.
 31. A nyitvatartási idő / üzemidő alatt a Thermalpark területén elsősegélynyújtás működik. Sérülés, rosszullét, ill. egyéb egészségügyi panaszok esetén tárgyi szolgáltatás ingyenesen igénybe vehető.
 32. A hulladékot – a parázsló tárgyak kivételével – az erre kijelölt tárolókba kérjük kidobni.
 33. Tűzriadó, egyéb riasztás, ill. rendkívüli esemény esetén a hangosbemondóban közzétett utasítások, ill. az üzemeltető alkalmazottjának utasításai értelmében kell eljárni.
 34. A medencébe történő belépés előtt a látogató köteles a személyi higiéna, ill. tisztaság szabályainak betartására. Kötelező a WC, a külső zuhany, valamint a lábmosó használata.
 35. A látogatók csak az arra kijelölt helyen öltözhetnek át – az öltözőkben, vagy a kabinokban.
 36. A látogatók a fürdő területén tiszta, szolid fürdőruhát/fürdőöltözetet kötelesek viselni, kötelesek tartózkodni erkölcs-, ill. illemsértő magatartás tanúsításától.
 37. A fürdőruha a víz összetétele, a medencehasználat, a csúszdák gyakori használat miatti  túlzott elhasználódásáért az üzemeltető nem vállal felelősséget.
 38. Az úszni nem tudó, ill gyengén úszó látogatók csak az úszni nem tudók számára kijelölt helyen fürdőzhetnek.
 39. A látogatók kötelesek ügyelni a tisztaságra, arra, hogy viselkedésükkel és tetteikkel ne zavarják a többi látogatót, ügyelni személyi biztonságukra, különös tekintettel a csúszós, nedves felületen történő közlekedésre. A Thermalpark területén tilos a zajongás.

II.            A LÁTOGATÓ KIZÁRÁSA A THERMALPARK TERÜLETÉRŐL

 1. A többi látogató egészségére veszélyt jelentő betegségben szenvedő személyek (láz, köhögés, kötőhártya-gyulladás, fertőző betegségek vagy undort kiváltó megbetegedések, baktérium által okozott bél-, ill. egyéb panaszok, a családtól izolált, fertőző betegségben szenvedő személyek családtagjai, váladékozással járó betegségben szenvedő személyek, személyek bőrparazitákkal, személyek, akiken kiütések vagy kötés található), valamint elhanyagolt külsejű, piszkos, élősködő rovarokkal szennyezett öltözéket viselő személyek számára tilos a belépés a Thermalpark területére. A Thermalpark alkalmazottai megtagadhatják a belépést az ilyen személyek számára.
 2. Tilos a Thermalpark területére való belépés, ill. az otttartózkodás alkohol-, kábítószer-, egyéb pszichotróp anyag, ill. tudatmódosító szer hatása alatt álló személyek számára.
 3. Megtagadható a belépés a Thermalpark területére azon személyek számára, akik látogatása bizonyíthatóan megzavarná a terület rendjét, biztonságát és tisztaságát, ill. viselkedésük összeegyeztethetetlen az etikai és társadalmi elvekkel.
 4. Tilos a Thermalpark üzemeltetője alkalmazottjainak, ill. munkatársainak bárminemű verbális vagy fizikai zaklatása, különös tekintettel a rasszista, soviniszta és szexista megjegyzésekre, az ilyen viselkedés a látogató területről történő, kompenzáció nélküli azonnali eltávolítását vonhatja maga után. 
 5. A látogató, aki a Thermalpark üzemeltetője alkalmazottjainak, ill. munkatársainak felszólítására nem tudja felmutatni érvényes chippes karkötőjét, ill. az érvényes belépőjegy megváltását igazoló pénztári bizonylatot, jogtalan belépőnek minősül. Ilyen esetben a látogató köteles 30,- EUR (harminc) bírság megtérítésére, ill. a Thermalpark területének azonnali elhagyására. 

  III. A THERMALPARK TERÜLETÉN TILOS
 6. Hangoskodás, feleslegesen zajongás, nedves felületen szaladgálás (csúszásveszély miatt), egymást víz alá nyomása és további személyek lökdösése.
 7. Fürdésre nem alkalmas öltözékben fürdőzés (beleértve az alsóneműt). Higiéniai szempontból a gyermekek a medencét csak fürdőruhában használhatják.
 8. 100 cm feletti gyermekek számára a gyermekmedence használata.
 9. Felnőttek számára a gyermekmedencébe való üldögélés, lábáztatás.
 10. Medencébe történő ugrálás az arra kijelölt helyeken kívül, a  járdákon való szaladgálás, az onnan, ill. egyéb veszélyes helyekről való ugrálás.
 11. Segítséghívás komoly ok nélkül, ill. erre a célra hangosbemondó használata.
 12. Nyilvánosság számára tiltott területre, a másik nem számára kialakított öltözőkbe, ill. mosdókba való belépés, ill. a terület azon részeire történő belépés, ahova biztonsági-, ill. üzemeltetői okok végett került kijelölésre a belépés tiltása, ill. üzemen kívüli berendezések használata.
 13. Földre, ill. a medencébe való köpködés, vizelés, szemetelés, a fürdő területének és helységeinek beszennyezése,  tűzrakás, a fürdő területére közlekedési eszközzel, állattal, ill. egyéb, baleset okozására alkalmas eszközzel/ tárggyal való belépés.
 14. Petárdával vagy egyéb zavart, ill. pánikot okozó eszközzel való belépés, kábítószer-, egyéb pszichotróp anyag, ill. tudatmódosító szer használata, ill. közrend megzavarását, közfelháborodást okozó viselkedés.
 15. Étel-, italfogyasztás a medencében, a medencébe pohár, ill. egyéb, ivásra szolgáló tárgy bevitele, valamint sampon, mosószer, egyéb személyi higiénára alkalmas termék használata, haj- és körömvágás, a medence vizének bárminemű szennyezése, a medence, ill. a csúszda piszkos, bekrémezett testtel való használata.  A medencébe való belépés, ill. a csúszda használata előtt kötelező a zuhany használata. 
 16. Közfelháborodást kiváltó, ill. a többi látogatót zavaró viselkedés, eljárás – beleértve a saját-, ill. a többi látogató biztonságát veszélyeztető játékok.
 17. Thermalpark egész területén való dohányzás  beleértve a szolgáltató épületet is , – kivéve az arra kijelölt helyeket.
 18. Az izzó/parázsló cigarettacsikkek, ill. egyéb veszélyes, gyúlékony anyagok hulladéktárolóba történő kidobása – kivéve az erre kijelölt szeméttárolókat.
 19. Éles tárgyak és egyéb törékeny, üvegből készült tárgyak tartása, melyek törés esetén sérülést okozhatnak.
 20. Biztonsági okból tilos higiéniai termékeket üvegből készült tartóedényben hordani.
 21. A medencében, ill. a csúszdán rágógumival tartózkodni.
 22. Biztonsági okból tilos a csúszda használata, ha a látogató gyűrűt, karórát, füllbevalót, láncot, stb. visel.
 23. Mentőberendezések, ill. elsősegély nyújtására szolgáló eszközök jogtalan használata.
 24. A medencében uszony, teniszlabda, gumimatrac használata (megengedett a karuszony, úszószemüveg, ill. úszósapka).
 25. Az erre kijelölt helyen kívül labdajátékok, egyéb társassjátékok folytatása.
 26. A berendezés, nyugágyak, rögzített bútorok önkéntes áthelyezése.
 27. Az erre kijelölt helyen kívül öltözék mosása, szapannal történő mosakodás.
 28. Thermalpark személyzetétől jelen látogatási renddel ellentmondó szolgáltatás igénylése, a terület berendezésének rongálása, a vízet pazarolni.
 29. Gépjárművel behajtani, ill. a kijelölt helyen kívül parkolni.
 30. A tereprendezés tárgyainak, a zöldnövényzet, flóra, fauna, a tájékoztató és tiltó táblák, korlátok, padok, hulladéktárolók, nyugágyak, homokozók, játszóterek, nyilvános higiéniai berendezések, kerítések, kapuk, zuhanyozók, közvilágítási berendezések, stb. rongálása.
 31. Ételfogyasztás a medencék, öltözők és összekötő folyosók területén. Jelen tiltás megszegése esetén az üzemeltető jogosult a látogató – belépődíj árának visszaszolgáltatása nélküli – kizárására a Thermalpark területéről.
 32. Tilos a fegyverviselés-, ill. tartás.


 33. IV. NYITVATARTÁSI IDŐ, BELÉPŐJEGYEK ÁRUSÍTÁSA, ÜZEMELTETÉSI IDŐ
 34. A Thermalpark nyitvatartási ideje kifüggesztésre került a pénztár mellett, ill. megtekinthető az alábbi honlapon: www.thermalpark.sk.
 35. A belépőjegyek, ill. a Thermalpark által nyújtott szolgáltatások ára a pénztár mellett elhelyezett árjegyzékben került feltüntetésre. A látogató köteles a belépőjegy megvásárlásakor kézhezkapott pénztári bizonylatot a terület elhagyásáig megőrizni. Visszatérítési igény érvényesítése csak az érvényes belépőjegy (pénztári bizonylat) bemutatása után lehetséges.
 36. A belépőjegyek árusítása az üzemidő lejárta előtt 1 órával fejeződik be.  Rendezvények szervezése esetén – egyedi feltételek mellett – a Thermalpark üzemeltetője az üzemidőt meghosszabbíthatja.
 37. Indokolt esetekben a Thermalpark vezetősége módosíthatja az üzemidőt. Rendkívüli időjárási viszonyok (villámlás, felhőszakadás, jégeső, stb.) esetén az üzemeltető  biztonsági okokból ideiglenesen felfüggeszteni a szolgáltatásnyújtást. Az üzemidő ilyen módosításával kapcsolatos tájékoztatás kifüggesztésre kerül a bejáratnál, ill. bejelentésre kerül a hangosbemondóban.  Ilyen esetekben a látogatók számára a beléptidíj nem kerül visszatérítésre. 
 38. Abban az esetben, ha a vendég az időjárás kedvezőtlenné fordulása miatt elhagyja a fürdő területét, az üzemeltető nem köteles átfizetni a belépőjegy árát vagy egyéb módon kártalanítani őt.
 39. A hangosbemondó elsősorban értesítések, üzenetek, tájékoztatás, ill. közérdekű közlemények közlésére szolgál. A hangosbemondó alkalmazásával kapcsolatos használati utasítás a pénztárban található. 
 40. Az üzemeltetés műszaki okokból történő súlyos korlátozás esetén az üzemeltető jogosult az árcsökkenés megalapozottságának felülvizsgálatára.   
 41. A medencéket záróra előtt 30 perccel a vendégek kötelessek elhagyni.
 42. A nyitvatartási idő befejeztével a látogatók a lehető legrövidebb időn belül – legkésőbb 21:00 óráig kötelesek elhagyni a Thermalpark területét.
 43. A medencékkel, biztonsággal, egészségügyi gondokkal kapcsolatos problémákat a látogatók az úszómesternél, ill. az egészségügyi személyzetnél  jelezhetik, akik felelősséggel tartoznak a medencék biztonságáért, a medence vizének tisztaságáért, a környezet tisztaságáért, a mentési eszközök készenlétéért, a gyógyszeres-, ill. és elsősegély-doboz feltöltöttségéért, a mentett személyhez a mentők-,  ill. orvos kihívásáért (még abban az esetben is, ha a mentés gond nélkül lezajlott, és az érintett személy jól érzi magát).
 44. A belépőjegy megvásárlásával a látogató beleegyezését adja, hogy a Thermalpark területén készített fénykép-, ill. egyéb felvételeket az üzemeltető saját reklám-, ill. marketing céljaira szabadon.
 45. A látogató jogosult szóban vagy írásban a szolgáltatás színvonalában, minőségében, ill. a kiszolgáló személyzet viselkedésében jelentkező esetleges eltérésekkel kapcsolatos megjegyzésre. A panaszkönyv a pénztárban található. A Thermalpark vezetősége köteles a panaszok, megjegyzések, javaslatok hatályos előírások szerinti elbírálására, ill. fentiek szerinti eljárásra. Ha a benyújtott panaszon feltüntetésre kerül a benyújtó címe, köteles azt írásban megválaszolni.
 46. A látogatási rend megsértése esetén a Thermalpark üzemeltetője nem köteles az esetleges panasz figyelembe vételére, ill. kártérítésre. 
 47. Jelen látogatási rend a Thermalpark látogatói egészsége és biztonsága védelmének érdekében jött létre.

Kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánunk!

Dunaszerdahelyen, 2021.01.01.