GDPR

Az adatvédelmi irányelvek és személyes adatok feldolgozásának alapelvei

(a továbbiakban: “Feltételek”)

A THERMALPARK DS Rt., Bősi út 237/38, 929 01 Dunaszerdahely, Statisztikai számjel: 31 450 920, bejegyezve a Nagyszombati Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásába Szakosztály: Sa ügyiratszám. 224 / T., a Hotel Thermalpark ***személyes adatai feldolgozásának üzemeltetője (a továbbiakban: üzemeltető)

BEVEZETÉS

A személyes adatok jogi meghatározása a Tt. 18/2018. sz. a személyes adatok védelméről szóló törvényében található (a továbbiakban: “törvény”). A személyes adatok segítségével lehetőség nyílik egy adott személy behatárolására és azonosítására. A személyes adatok közé tartoznak az azonosító és az elérhetőségi adatok.

Azonosító adatok

     • név

     • vezetéknév

     • születési dátum

     • születési szám

     • a személyi igazolvány száma

     • útlevél vagy más azonosító igazolvány száma

Elérhetőség

     • lakcím

     • telefonszám

     • E-mail cím

Címfelvételi adatok

     • E-mail cím

     • viselkedés a létesítményeinkben

     • tevékenységek a létesítményeinkben

     • a szolgáltatásainkkal való visszaélésre tett kísérlet

Marketing
Ha a személyes adatok marketing célú feldolgozására a jogszabályoknak megfelelően az érintett személy (ügyfél) beleegyezése szükséges, a feldolgozásra csak azoknál az ügyfeleknél kerül sor, akik ehhez hozzájárultak. Ha az ügyfél nem szeretne tájékoztatást kapni a marketingtevékenységekről, bármikor visszavonhatja beleegyezését. Az ügyfélnek ugyanúgy jogában áll kifogást emelni a személyes adatok automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás általi kezelése ellen is.

Hírlevél
Legfrissebb információinkat Hírlevél formájában juttatjuk el Önhöz, ha Ön nem kifogásolta az ilyen kézbesítést. Az ilyen információáramhoz nincs szükségünk az Ön beleegyezésére, ha Ön tagja a ClubCard hűségprogramnak, ez jogos érdekünk.

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA


Az adatkezelő az érintettek személyes adatait több jogalap alapján dolgozza fel:
    a) az érintett hozzájárult személyes adatainak legalább egy meghatározott célú feldolgozásához,
    b) a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett szerződő fél, vagy az érintett kérésére a szerződés megkötése előtti intézkedés végrehajtásához szükséges ez,
    c) a személyes adatok feldolgozására a Szlovák Köztársaságot kötelező külön szabályozás vagy nemzetközi megállapodás alapján van szükség,
    d) a személyes adatok feldolgozása az üzemeltelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeihez szükséges, kivéve, ha ezek az érdekek felülírják az érintett személyes adatai feletti védelmet igénylő érdekeket vagy jogokat, különösen, ha az érintett gyermek;
    e) ez a jogalap nem vonatkozik a személyes adatok állami hatóságok általi, feladataik ellátása során történő feldolgozásra.

Ha a személyes adatok kezelése az érintett beleegyezésén alapul, joga van a megfelelő azonosítást követően bármikor visszavonni ezt a hozzájárulást, pl. az osobneudaje@thermalpark.sk e-mail címen keresztül.

EGYES INFORMÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGEKA. Adatvédelmi nyilatkozat – álláskeresők

Ha a THERMALPARK DS, Rt. intézményében vállalna munkát, a kérvény benyújtása után ez az adatvédelmi nyilatkozat Önre és személyes adataira is vonatkozik. Ez a nyilatkozat rávilágít, hogyan fogjuk felhasználni az Öntől vagy egy harmadik féltől begyűjtött személyes adatokat az alkalmazottak kiválasztása során.

1. A személyes adatok típusai


     • Elérhetőség. Például az Ön neve, vezetékneve, címe, e-mail címe, telefonszáma
     • Az önéletrajzából származó információk. Ilyenek például a korábbi munkahelyei, végzettség, képzettség, nyelvtudás, fénykép és minden más információ, amelyet önéletrajzában feltüntet.
     • Motivációs levél. Bármely információ, amelyet a kísérőlevélben feltüntet.
     • Munkára való alkalmasság. Lehet, hogy igazolnia kell, hogy jogilag szakképzett a munkavégzéshez.
     • Büntetlen előéletet igazoló nyilatkozat. A munkakör jellegétől és a kérdéses országtól függően megkérhetjük Önt, hogy nyújtson be egy, a kormány által kiállított nyilatkozatot, amely megerősíti, hogy nem volt büntetve semmilyen bűncselekmény miatt, amely kizárhatja az Ön alkalmazását.

2. Az adatkezelés céljai
     • Alkalmazottak toborzása. Adatait a célból dolgozzuk fel, hogy megtudjuk, kellőképpen szakképzett jelölt-e a pozícióra, amelyre pályázik. A jogalap egy olyan szerződést megelőző kapcsolat, amelyben szerződő féllé válhat, az üzemeltető jogos érdeke vagy az Ön beleegyezése.
     • Vitarendezés. A személyes adatokat viták, panaszok vagy bírósági eljárások rendezése céljából dolgozhatjuk fel. A jogalap az üzemeltető jogos érdeke.
     • A törvény betartása. Előfordulhat, hogy a törvényből kifolyólag vagy a bírósági végzésnek eleget téve kell feldolgoznunk az Ön személyes adatait. A jogalap az üzemeltető jogi kötelezettségének teljesítése.

3. Felek, akik hozzáférhetnek az Ön adataihoz


Az üzemeltető az alábbi körülmények mellett oszthatja meg adatait további felekkel:
    • Ha információt szerzünk további felektől (a fent leírtak szerint), megadjuk nekik az Ön nevét és minden egyéb szükséges információt, hogy releváns információkat nyújtsunk Önről.
    • Megoszthatjuk személyes adatait más, a nevünkben eljáró felekkel, például egy szolgáltatóval. Ilyen esetekben ezek a felek az Ön személyes adatait csak a fent leírt célokra használhatják fel, és csak az utasításainknak megfelelően;
    • Munkatársaink hozzáférhetnek a személyes adatokhoz. Ilyen esetben a hozzáférés csak akkor engedélyezhető, ha a fenti célokból szükséges, és csak akkor, ha az alkalmazottat szakmai titoktartás köti;
    • Ha a törvény vagy egy bírósági végzés ezt előírja, megoszthatjuk személyes adatait például a bűnüldöző szervekkel vagy más kormányzati szervekkel.

4. Személyes adatainak helye


Az Ön személyes adatait korlátozott ideig tároljuk, és ezeket az adatokat töröljük, amikor már nincs szükség a  feldolgozásra a feljebb említett célokból. Ez azt jelenti, hogy az álláspályázat időtartama alatt megőrizzük az Ön személyes adatait és a megfelelő jelölt kiválasztása után töröljük azokat, a pályázatban való részvételéről néhány adatot jogos érdekünk alapján az Ön személyes adatainak birtokunkba kerülésétől számított év végét követő év végéig jogos érdekünk alapján. Ha kiválasztjuk Önt a pozíció betöltésére, személyes adatait személyes fájlban fogjuk tárolni a személyes adatok védelméről szóló HR irányelveinknek megfelelően.
Személyes adatait a válogatás után hosszabb ideig kezelhetjük, mégpedig jogi vita esetén, vagy ha engedélyt ad nekünk arra, hogy személyes adatait hosszabb ideig megőrizzük a nyilvántartásban.

5. Adatai feldolgozásának jogalapja


Azért dolgozzuk fel az Ön személyes adatait, mert a feldolgozás jogos érdekünkből kifolyólag elkerülhetetlen, melyet az Ön beleegyezésével teszünk. Jogos érdekünk ebben az esetben a szakképzett jelöltek alkalmazása. Bizonyos esetekben személyes adatai azért kerülnek feldolgozásra, hogy  jogi kötelezettségeinknek eleget tegyünk.

B. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT – alkalmazottak

(ideiglenes alkalmazottak is, vállalkozók, ideiglenes munkavállalók és munkaviszony alapján munkát vállaló személyek is)

Ez az adatvédelmi nyilatkozat Önre és az Ön személyes adataira vonatkozik, mivel Ön a THERMALPARK DS Rt. alkalmazottja. Cégünk üzemeltetőként/adatkezelőként működik közre az Ön személyes adatainak feldolgozása során. Jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján a THERMALPARK DS Rt. akivel szerződésben áll (üzemeltető), felelős az Ön személyes adatainak védelméért. Ez a nyilatkozat rávilágít, hogyan fogjuk felhasználni az Öntől vagy egy harmadik féltől megszerzett személyes adatokat, míg szerződésben áll a THERMALPARK DS részvénytársasággal.

1. A személyes adatok típusai


A következő adatokat dolgozzuk fel:


    • Személyes adat. Például nem, családi állapot, születési dátum, nemzetiség és születési szám (nemzeti azonosító száma), fénykép.
    • Szerződéses adatok. Például a munkaszerződés tartalma.
    • Információk a családtagokról és a hozzátartozókról. Például. elérhetőség vészhelyzet vagy adózási kötelezettségek teljesítése esetén és adókedvezmények érvényesítésénél
    • Fizetési információ. Például. bankszámlaszám, valamint a költségek és a kifizetések megtérítésére vonatkozó kérelem.
    • Munkakörének részletei. Például. beosztás, osztály, besorolás és felelősség.
    • Tájékoztatás a jutalmazásról, nyugdíjakról és egyéb juttatásokról. Például a bérezése, a megbeszélt bónuszok, cégautó és nyugdíjterv.
    • Részletek a ledolgozott órákról, az ünnepekről és az (orvosi) szabadságról (ideiglenes munkaképtelenség – IM). Például munkarendje, szabadságra való jogosultsága, távolléte az IM miatt.

    • Információ a végzettségről, szakmai felkészültségről és karrierfejlesztésről. Ide tartozik az Öné is
    • korábbi végzettség és szakmai háttér, bármilyen elvégzett tanfolyam vagy továbbképzés, ill. megszerzett oklevél.
    • Teljesítmény és értékelések. Például a teljesítményértékelések tartalma és a munkájához kapcsolódó számok.
    • Bizalmi vagyonkezelés. Információ a cég tulajdonáról, amelyet használat céljából a rendelkezésére bocsátottak, mint pl. a szolgálati telefon vagy laptop.
    • Levelezési és kommunikációs adatok. Például e-mail általi levelezés, internetes adatátvitel és IP-cím.
    • Digitális hozzáférési jogok. Az Ön hozzáférési jogai különböző alkalmazásokhoz a THERMALPARK DS Rt. informatikai infrastruktúráján belül.
    • Biztonsági információk. Például hozzáférési kártyájának száma, információ arról, hogy az épületben tartózkodik-e, és CCTV (zárt videós megfigyelőrendszer) kamerafelvételek.

Az Ön érzékeny személyes adatait csak olyan célból dolgozzuk fel, amely szigorúan kapcsolódik munkáltatói feladataink megfelelő teljesítéséhez az alkalmazandó jogszabályok által megengedett vagy megkövetelt mértékében. Az alábbi érzékeny személyes adatok kerülnek feldolgozásra:

  • Információ az egészségi állapotáról – a cél egy speciális szabályozásból eredő kötelezettség teljesítése lesz, míg a jogalap egy jogi kötelezettség teljesítése.
  • Elmarasztalások vagy bűncselekmények, egyszeri feldolgozásról van szó az érintett személyek ellenőrzésének formájában, akik szerződéses munkaviszonyt kötnek a kiválasztott munkakörökre.

2. Az adatkezelés céljai

Az adatkezelő az Ön adatait a következő célokból fogja feldolgozni:
    • HR adminisztráció. Minden alkalmazottunkról személyes nyilvántartást vezetünk. HR nyilvántartásunk elemzése alapján stratégiai döntéseket hozunk HR irányelveinkkel kapcsolatban is. A jogalap olyan szerződéses viszony, ahol Ön az egyik szerződő fél.
    • HR menedzsment. Foglalkozunk a HR kérdések napi kezelésével, mint pl a pozíciók megfelelő betöltése. A jogalap olyan szerződéses viszony, ahol Ön az egyik szerződő fél.
    • Adaptáció. Személyes adatait akkor dolgozzuk fel, amikor munkába áll nálunk, hogy megbizonyosodhassunk arról, hogy megfelelően képzett és alkalmas a pozíció betöltésére. A jogalap olyan szerződéses viszony, ahol Ön az egyik szerződő fél.
    • Bérek és nyugdíjak, valamint egyéb juttatások kifizetése. Azért dolgozzuk fel az adatait, hogy munkabérét kifizethessük és hozzájárulhassunk nyugdíjához, valamint egyéb (teljesítményhez kötött) juttatásokat biztosítsunk. A jogalap olyan szerződéses viszony, ahol Ön az egyik szerződő fél.
    • Adók és társadalombiztosítás. Az adótörvényből, valamint a társadalombiztosítással és a biztosítással kapcsolatos egyéb előírásokból eredő kötelezettségek teljesítése érdekében bizonyos személyes adatokat kötelesek vagyunk feldolgozni. A jogalap a szerződő fél jogi kötelezettsége.
    • Kockázat- és felelősségbiztosítás. Biztosítunk számos kockázatos helyzetet, amely üzleti vállalkozásunk során előfordulhat, például mindennemű munkabalesetet vagy a munkáltató nevében utazó munkavállalók utazási biztosítását. Tudunk biztosítani kollektív egészségbiztosítási programot is. A biztosítás típusától függően előfordulhat, hogy fel kell dolgoznunk az Ön személyes adatait pl. a követelés feldolgozásakor. A jogalap Önnek, mint szerződő félnek a jogi kötelezettsége és esetlegesen az üzemeltető jogos érdeke.
    • Kommunikációs és információs technológiák biztosítása. Biztosítjuk Önnek azon informatikai felszerelést és szolgáltatást, amelyekre szüksége van feladatai ellátásához, mint pl. vállalati mobiltelefon vagy e-mail fiók. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani, fel kell dolgoznunk az Ön személyes adatait. A jogalap olyan szerződéses viszony, ahol Ön az egyik szerződő fél.
    • Kommunikáció / informatikai monitorozás. Figyelemmel kísérjük a hálózati kommunikációt és  használatot az informatikai környezet és a hálózati infrastruktúra biztosítása érdekében, valamint annak biztosítása érdekében, hogy alkalmazottaink ezeket az eszközöket a hatályos törvényeknek és belső előírásoknak megfelelő módon használják. A jogalap egy olyan szerződéses viszony, ahol Ön az egyik szerződő fél és az üzemeltető jogos érdeke.
    • Teljesítménymenedzsment és képzések . A megfelelő teljesítmény biztosítása érdekében teljesítményértékeléseket végzünk. Emellett arra is törekszünk, hogy támogassuk alkalmazottaink fejlődését tanfolyamok és képzések biztosításával vagy ajánlásával. A jogalap egy olyan szerződéses viszony, ahol Ön az egyik szerződő fél, és az üzemeltető jogos érdeke.
    • Egészséges és biztonságos munkahely kialakítása. Azt szeretnénk, hogy munkatársaink egészségesek és biztonságban legyenek. Ezért feldolgozhatjuk alkalmazottaink személyes adatait, hogy elemezhessük, hogyan lehet javítani munkájuk minőségét és csökkenteni az esetleges egészségtelen hatásokat. Biztonsági intézkedéseket is alkalmazunk, mint pl. a CCTV megfigyelőrendszert, hogy biztosítsuk alkalmazottaink, látogatóink és ingatlanjaink biztonságát. A jogalap egy olyan szerződéses kapcsolat, ahol Ön az egyik szerződő fél és az üzemeltető jogos érdeke.
    • Alkalmazottak toborzása. Akkor dolgozzuk fel az adatait, amikor Ön már egy vállalaton belüli munkakörre pályázik. Az alkalmazottak nyilvántartásába is betekinthetünk, hogy megnézzük, vannak-e  szervezetünknél olyan emberek, akik alkalmasak a munkakör betöltésére. További részletekért olvassa el az alkalmazottak alkalmazásáról szóló adatvédelmi nyilatkozatot. A jogalap egy olyan szerződéses viszony, ahol Ön az egyik szerződő fél, és az üzemeltető jogos érdeke.
    • Vitarendezés és a jogsértések kivizsgálása. Feldolgozhatunk személyes adatokat viták, panaszok vagy bírósági eljárások megoldása céljából, vagy ha olyan szabálysértés gyanúja merül fel, amelyet tovább szeretnénk vizsgálni. A jogalap az üzemeltető jogos érdeke.
    • A törvény betartása. Előfordulhat, hogy fel kell dolgoznunk személyes adatait annak érdekében, hogy eleget tegyünk a törvénynek (pl. a nevének azonossága az úgynevezett feketelistán szereplő nevekkel és a pénzmosásról szóló törvénynek eleget téve).

3. Felek, akik hozzáférhetnek az Ön adataihoz

Az adatkezelő az alábbi körülmények között oszthatja meg adatait egy harmadik féllel:

  • Megoszthatjuk személyes adatait más, a nevünkben eljáró harmadik féllel, például egy szolgáltatóval. Ilyen esetekben ez a harmadik fél az Ön személyes adatait csak a fent leírt célokra használhatja fel és csak az utasításainknak megfelelően;
  •  Munkatársaink hozzáférhetnek a személyes adataioz. Ilyen esetben a hozzáférés csak akkor engedélyezett, ha a fenti célokból szükséges, és csak az esetben, ha az alkalmazottat szakmai titoktartás köti;
  • Ha törvény vagy bírósági végzés ezt előírja, megoszthatjuk személyes adatait például szállítóinkkal vagy ügyfeleinkkel, adóhatóságokkal, társadalombiztosítási hatóságokkal, bűnüldöző szervekkel vagy más kormányzati szervekkel.

4. Személyes adatainak helye
Személyes adatai kizárólag az Európai Unión belül és az Európai Gazdasági Térségben helyezhetők el.

5. A személyes adatok megőrzése
Az Ön személyes adatait korlátozott ideig tároljuk, és ha már nincs szükség rájuk feldolgozás céljából, töröljük ezeket. A legtöbb esetben ez azt jelenti, hogy az Ön adatait a munkaviszony ideje alatt megőrizzük. Ha lehetséges, törljük az adatokat még a munkaviszonya alatt, amint már nincs szükség rájuk. Mindenesetre az Ön személyes nyilvántartását az egyéni jogi előírásoknak megfelelően (pl. A levéltárakról és a nyilvántartásokról szóló törvény alapján), és azokat az adatokat, amelyek nem szerepelnek ebben a rendeletben legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított két éven belül töröljük, kivéve, ha más helyi jogszabály előírja ezek hosszabb megőrzését.

Személyes adatait a munkaviszony megszűnését követően tovább kezelhetjük fennálló jogi vita esetén, vagy ha engedélyt adott nekünk személyes adatainak hosszú ideig történő megőrzésére.

6. Az Ön adatainak feldolgozásának jogalapja
A legtöbb esetben az Ön személyes adatait abból kifolyólag kezeljük, mert az adatkezelés elkerülhetetlen az általunk követett jogos érdekelvek alapján. Jogos érdekünk ebben az esetben az, hogy bekapcsolódjunk a HR-feldolgozásba a fenti célok érdekében. Sok esetben jogi kötelezettségeink alapján is kénytelenek vagyunk feldolgozni az Ön személyes adatait. Személyes adatokat kell feldolgoznunk annak érdekében is, hogy teljesítsük az Ön iránti szerződéses kötelezettségeinket, például a bérszámfejtés miatt. Végül, bizonyos esetekben kérhetjük az Ön hozzájárulását. Ebben az esetben mindig lehetősége van visszavonni beleegyezését.

C. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT – ügyfelek

Ez az adatvédelmi nyilatkozat Önre és az Ön személyes adataira vonatkozik, mivel Ön a THERMALPARK DS Rt. ügyfele. Cégünk üzemeltetőként/adatkezelőként működik közre az Ön személyes adatainak feldolgozása során. Jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján a THERMALPARK DS Rt. akivel szerződésben áll vagy tagja a húségprogramjának (üzemeltető), felelős az Ön személyes adatainak védelméért. Ez a nyilatkozat rávilágít, hogyan fogjuk felhasználni az Öntől vagy egy harmadik féltől megszerzett személyes adatokat, míg szerződésben áll a THERMALPARK DS részvénytársasággal.

1. A személyes adatok típusai
A következő adatokat dolgozzuk fel:


    • Személyes elérhetőségek. Például az Ön neve, vezetékneve, állandó lakcíme, cím a levelezéshez, e-mail cím, telefonszám a kapcsolattartáshoz, személyi igazolvány száma, születési szám, egyetemi titulus, születési dátum.
    • Munkahelyi elérhetőségek. Például az Ön által képviselt vállalat címe, üzleti e-mail címe és telefonszáma.
    • Szerződéses adatok. Például a társaságunkkal kötött szerződés tartalma, beleértve annak valamennyi módosítását, a nyújtott szolgáltatások köre, a végberendezés típusa, megnevezése.
    • Információk a családtagokról és a hozzátartozókról. Kiváltságos ügyfélcsoportokba való besorolás céljából.
    • Fizetési információ. Például bankszámlaszám és a felszámított szolgáltatások összege.
    • Levelezési és kommunikációs adatok. Például e-mailben történő levelezés, internetes adatátvitel és IP-cím.
    • Hozzáférési jogok. Hozzáférési jogok különféle alkalmazásokhoz a vállalat informatikai infrastruktúráján belül
    • Biztonsági információk. Például hozzáférési kártyájának száma, információk arról, hogy az épületben tartózkodik-e, és CCTV (zárt videós megfigyelőrendszer) kamerafelvételek.

2. Az adatkezelés okai és céljai
Az adatkezelő az Ön adatait a következő célokból fogja feldolgozni:
    • Ügyfelek adminisztrációja. Személyes nyilvántartást vezetünk minden ügyfelünkről és szolgáltatásukról. Nyilvántartásunk elemzése alapján stratégiai döntéseket hozunk ügyfeleink számára is. A jogalap a két fél által megkötött szerződés és az üzemeltető jogos érdeke.
    • Szállásszolgáltatások nyújtása. Gondoskodnunk kell a szállóvendégek regisztrációjáról a speciális előírásoknak megfelelően. A jogalap az üzemeltető jogi kötelezettségének teljesítése.
    • Club Card hűségprogram. Az ügyfél nyilvántartásba vétele és hírlevél küldése a hűségprogramban való tagsággal kapcsolatos legújabb ajánlatokról és szolgáltatásokról. A hűségprogram résztvevői és alapítói az üzleti feltételekben szerepelnek. A jogalap a két fél által megkötött szerződés és az üzemeltető jogos érdeke.
    • Direkt marketing. Ügyfeleink fejlesztésével és személyre szabott ajánlataikkal foglalkozunk A jogalap a hírlevél-kommunikáció és az ügyfél által megadott hozzájárulás jogos érdeke.
    • Adók és könyvelés. Az adótörvényből és a pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos egyéb előírásokból eredő kötelezettségek teljesítése érdekében bizonyos személyes adatokat kötelesek vagyunk feldolgozni. A jogalap a jogi kötelezettségek teljesítése.
    • Biztonság és az üzemeltetés hálózati fenyegetései. Ellenőrizzük hálózatunk működését, biztonságát és működésének stabilitását, amelynek Ön is részese. A jogalap a jogi kötelezettségek teljesítése és az üzemeltető jogos érdeke.
      • Vitarendezés és a jogsértések kivizsgálása. Feldolgozhatunk személyes adatokat viták, panaszok vagy bírósági eljárások megoldása céljából, vagy ha olyan szabálysértés gyanúja merül fel, amelyet tovább szeretnénk vizsgálni. A jogalap a jogi kötelezettségek teljesítése és az üzemeltető jogos érdeke.
  • A törvény betartása. Előfordulhat, hogy fel kell dolgoznunk személyes adatait annak érdekében, hogy eleget tegyünk a törvénynek (pl. a nevének azonossága az úgynevezett feketelistán szereplő nevekkel és a pénzmosásról szóló törvénynek eleget téve) vagy hogy eleget tegyünk a bírósági végzésnek.
    • Marketing jóváhagyások. Egyéb adatok is felhasználhatók, de csak személyes beleegyezés alapján, amelyeket előzetesen kérünk Öntől. A jogalap a beleegyezés, amelyet Öntől kaptunk.

3. Felek, akik hozzáférhetnek az Ön adataihoz
Az adatkezelő az alábbi körülmények között oszthatja meg adatait egy harmadik féllel:

  • Megoszthatjuk személyes adatait más, a nevünkben eljáró harmadik féllel, például egy szolgáltatóval. Ilyen esetekben ez a harmadik fél az Ön személyes adatait csak a fent leírt célokra használhatja fel és csak az utasításainknak megfelelően;
  •  Munkatársaink hozzáférhetnek a személyes adataihoz. Ilyen esetben a hozzáférés csak akkor engedélyezett, ha a fenti célokból szükséges, és csak az esetben, ha az alkalmazottat szakmai titoktartás köti;
  • Ha törvény vagy bírósági végzés ezt előírja, megoszthatjuk személyes adatait például szállítóinkkal vagy ügyfeleinkkel, adóhatóságokkal, társadalombiztosítási hatóságokkal, bűnüldöző szervekkel vagy más kormányzati szervekkel.

4. Személyes adatainak helye
Személyes adatai kizárólag az Európai Unión belül és az Európai Gazdasági Térségben helyezhetők el.

5. A személyes adatok megőrzése
Az Ön személyes adatait korlátozott ideig tároljuk, és ezeket az adatokat töröljük, ha már nincs szükség rájuk feldolgozás céljából. A legtöbb esetben ez azt jelenti, hogy az Ön adatait kettőnk viszonyának ideje alatt megőrizzük. Ha lehetséges, töröljük az adatokat még kettőnk viszonyának ideje alatt, amint már nincs szükség rájuk. Minden esetben töröljük az Ön személyes nyilvántartását legkésőbb a szerződéses jogviszony megszűnését követően a törvényes határidők lejártáig, kivéve, ha a jogszabály előírja azok megőrzését.

Személyes adatait a szerződéses viszony megszűnését követően tovább kezelhetjük fennálló jogi vita esetén, vagy ha engedélyt adott nekünk személyes adatainak hosszútávú megőrzésére.

6. Az Ön adatainak feldolgozásának jogalapja
A legtöbb esetben az Ön személyes adatai azért kerülnek feldolgozásra, mert elkerülhetetlen az adatkezelés az általunk követett jogos érdekelvek alapján, amelyet szerződéses alapon vagy az Ön, mint érintett személy beleegyezésével kísérünk figyelemmel. Bármikor visszavonhatja beleegyezését, igazolva ezt a tényt az üzemeltetőnek. Sok esetben jogi kötelezettségeink és külön rendelet alapján is kénytelenek vagyunk feldolgozni az Ön személyes adatait. Abban az esetben, ha a feldolgozás az Ön beleegyezése alapján történik, mindig lehetősége van a beleegyezés visszavonására.

D. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYEK JOGAI
Személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban a következő jogokkal rendelkezik:

1. Hozzáférési jog


Információt kérhet arról, hogy miként dolgozzuk fel személyes adatait, beleértve:
    • Miért dolgozzuk fel személyes adatait?
    • A személyes adatok milyen kategóriáit dolgozzuk fel
    • Kivel osztjuk meg személyes adatait
    • Meddig tároljuk az Ön személyes adatait, vagy milyen kritériumok vonatkoznak a tárolás idejének meghatározására
    • Milyen jogai vannak?
    • Hogy jutottunk hozzá személyes adataihoz (ha nem Öntől kaptuk)
    • Ha személyes adatait az EGT-n kívüli országba továbbították, hogyan biztosítjuk az Ön        személyes adatainak védelmét. A fenti információk mindegyike megtalálható ebben az adatvédelmi nyilatkozatban. Kérheti az Önről feldolgozott személyes adatok másolatát is. További példányokat azonban felszámolunk.

2. Jog a javításhoz
Fontos, hogy megfelelő információkkal rendelkezzünk Önről, ezért arra kérjük, hogy értesítsen minket, ha személyes adatainak bármelyike helytelen, pl. ha megváltoztatta a nevét, vagy ha elköltözött.

3. Jog a törléshez
Ha az Ön személyes adatait illegálisan kezeljük, például ha a személyes adatait a szükségesnél tovább vagy indokolatlanul kezeljük, kérheti, hogy töröljük ezeket az adatokat.

4. A korlátozáshoz való jog
Attól a pillanattól kezdve, hogy Ön kérte személyes adatainak javítását, vagy tiltakozását fejezte ki az adatkezelés ellen, és amíg nem sikerül kivizsgálnunk a problémát, vagy megerősíteni személyes adatainak pontosságát (vagy az Ön utasításai alapján nem tudjuk módosítani), joga van korlátozott feldolgozásra. Ez azt jelenti, hogy mi (a személyes adatok tárolásának kivételével) csak akkor kezelhetjük az Ön személyes adatait az Ön beleegyezésével, ha erre jogi igények miatt, mások jogainak védelme miatt van szükség, vagy ha jelentős közérdek fűződik a feldolgozáshoz. Kérheti azt is, hogy korlátozzuk az Ön személyes adatainak kezelését, ha a feldolgozás jogellenes, de egyébként nem kívánja töröltetni személyes adatait.

5. Az ellentmondáshoz való jog
Ha úgy gondolja, hogy nincs jogunk személyes adatainak kezelésére, akkor kifogásolhatja azok feldolgozását. Ilyen esetekben csak akkor folytathatjuk a feldolgozást, ha bizonyítani tudjuk olyan meggyőző jogos okokkal, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságát. Mindazonáltal bármikor feldolgozhatjuk az Ön személyes adatait, ha ez jogi igények meghatározásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

6. Az adatátvitel joga
Ön kérheti, hogy személyes adatait, amelyeket feldolgozás vagy a szerződésbe foglaltak teljesítése céljából a rendelkezésünkre bocsájtott, strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban adhassa meg. Önnek joga van kérni ezen információk továbbítását egy másik adatkezelőhöz.

7. A hozzájárulás visszavonása
Önnek joga van visszavonni beleegyezését, és mi ezt követően ezen oknál fogva befejezzük feldolgozási tevékenységünket.

Kéréséről (kéréseiről) olyan más feleket is tájékoztatunk, akikkel megoszthattuk személyes adatait.
Kétségek felmerülése esetén Önnek joga van eljárást indítani  az illetékes felügyeleti szervnél a személyes adatok védelméről szóló törvény 100-as §-a alapján, például a www.dataprotection.gov.sk címen keresztül.

Hogyan nyújthatok be panaszt az adataim felhasználása ellen, vagy hogyan érvényesíthetem jogaimat?
Ha panaszt szeretne benyújtani azzal kapcsolatban, hogy miként dolgozzuk fel személyes adatait, még a feljebb említett jogokkal kapcsolatban is, akkor forduljon felelős adatvédelmi tisztviselőnkhöz (Data Protection Officer „DPO“), és javaslatait, kéréseit ellenőrizni fogjuk.

Személyes adatai felügyeletéért felelős adatvédelmi biztosunk elérhetősége: osobneudaje@thermalpark.sk.
Ha nem elégedett válaszunkkal, vagy ha úgy gondolja, hogy az adatait tisztességtelenül vagy jogellenesen kezeljük, panaszt tehet az illetékes felügyeleti hatóságnál, amely A Szlovák köztársaság Személyi Adatvédelmi Hivatala (ÚOOÚ). A hivatallal és a panasz benyújtásának folyamatával kapcsolatos további információkat itt találja: www.datapriotection.gov.sk.

8. Kapcsolattartási adatok
Ha  személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban további kérdése van, lépjen kapcsolatba velünk a személyes adatai felügyeletéért felelős adatvédelmi biztosunkon keresztül az alábbi címre küldött e-mailben:  osobneudaje@thermalpark.sk .