História

Thermalpark Dunajská Streda – od začiatkov až dodnes

Príbeh Dunajskej Stredy je neoddeliteľne spätý s príbehom Žitného ostrova a rieky Dunaj. Pre ľudí, ktorí sa tu usadili, voda znamenala život. Nešlo iba o životný priestor, rieka bohatá na rôzne druhy rýb im zabezpečovala živobytie. Každodenný život tunajších osadníkov bol neoddeliteľne spätý s úzkymi riečnymi ramenami, ostrovčekmi, divo rastúcou trstinou. Napokon nezvratnú zmenu krajinného obrazu spôsobila regulácia vodných tokov v druhej polovici 19. storočia.

Prvé kúpalisko v meste zriadil v roku 1930 dunajskostredský kúpeľný podnik. Malo dva stále vstavané bazény a bolo v prevádzke počas letnej sezóny. Medzi jeho „atrakcie“ patrili drevený odrazový mostík, pozoruhodná šmykľavka, či dokonca tenisové a volejbalové ihrisko. Populárne malé kúpalisko fungovalo až do 60. rokov 20. storočia…

Do roku 1970 vzbudila popularita termálnych vôd v Maďarsku aj záujem vtedajšieho vedenia mesta. V terciárnej vrstve zemskej kôry boli vykonané skúšobné vrty a na jar roku 1971 sa na juhozápadnom okraji mesta z hĺbky 2 490 metrov získala kvalitná liečivá voda obsahujúca jód, bróm a ďalšie minerály. Teplota  vyvierajúcej termálnej vody bola 86°C, výťažok 14,5-16 litrov za sekundu.

Vzhľadom na liečebný potenciál boli plány na výstavbu budúceho kúpaliska dokončené už v roku 1971. Prvý bazén s termálnou vodou s rozmermi 25 x 50 m bol odovzdaný na užívanie 28. júla 1973. V prvej sezóne brány kúpaliska prekročilo 88 235 návštevníkov a nasledujúci rok sa toto číslo vyšplhalo na 180 000. V roku 1974 bol dokončený „taliansky bazén“ (12,5 x 25 m) a detský bazén.

Prostredie neustále sa rozvíjajúceho kúpaliska sa postupne skrášľovalo za aktívnej účasti obyvateľstva v rámci verejnoprospešných prác. Do roku 1975 bol dokončený aj „rekreačný bazén“ – v tejto dobe už prebiehala realizácia jasne vytýčeného cieľa, ktorým bola  kúpeľná liečba vodou s certifikovanými liečebnými účinkami. Do roku 1977 bolo na dvadsaťhektárovom území kúpaliska vysadených 600 stromov, ktoré v  prostredí ladiacim s okolitou krajinou poskytovali príjemný tieň, a 1 000 kríkov spolu s ružovými krami v počte 1 300 sa postarali o estetický element. Počas letných špičiek si mohli návštevníci vyberať z ponuky deviatich dočasných predajných stánkov a dvoch samostatných kioskov.

Do roku 1981 bola dokončená výstavba budovy balneoterapie / kúpeľnej liečby a v roku 1982 začala svoju činnosť novopostavená letná reštaurácia Jednota. V roku 1983 zahájil termálny park sezónu s ponukou liečivej vody o teplote 98°C z nového termálneho vrtu.

V 80. rokoch bola počas letnej turistickej sezóny k dispozícii „termálna voda s „blahodarnými, liečivými a revitalizačnými účinkami“ v šiestich bazénoch, popri tom ale návštevníci mohli podľa chute a preferencií využívať aj športové ihriská, volejbalové a tenisové kurty, minigolfové ihrisko. Najmladšie generácie očakávali s detskými ihriskami a trávnatými plochami. Ponuka služieb sa neustále rozširovala, v tomto období sa už spomína aj fínska sauna a masáže. O pohodu a relaxáciu návštevníkov (210 000 až 230 000 ročne) sa stará 24 stálych a 46 sezónnych pracovníkov.

Po zmene režimu bolo termálne kúpalisko dňa 1. decembra 1990 vrátené do kompetencie mesta Dunajskej Streda.

Príbeh termálneho kúpaliska nášho mesta je neobvyklý. Jeho súčasná tvár totiž v nevídanej miere prekonala pôvodnú víziu zakladateľov spred polstoročia, predstavu „jednoduchého kúpaliska“, ktoré malo prevádzkovať jediný bazén.

Úspešný príbeh rekreačného komplexu sa píše ešte aj dnes – dokonca možno povedať, že posledných desať rokov bolo jeho najúspešnejších, pretože za toto krátke obdobie sa realizovali najefektnejšie úspechy Thermalparku v Dunajskej Strede, vďaka ktorým sa dnes rozrástlo na jedno z najpopulárnejších a najnavštevovanejších rekreačných stredísk južného Slovenska.

Dnes dunajskostredský Thermalpark víta svojich návštevníkov na 18 hektárovej ploche so šiestimi vonkajšími a štyrmi vnútornými bazénmi, trojhviezdičkovým hotelom a množstvom ponúkaných služieb.