Skladník

  • príjem a manipulácia s tovarom
  • výdaj a rozvoz tovaru
  • monitorovanie stavu zásob
  • bežné práce v sklade